تصاویر جدید
آمار بازدید
آخرین بروز رسانی 1395/10/15 2017/01/04
گالری تصاویر BreadCrumb تصاویر استاد تنگلی
تصاویر استاد تنگلی
استاد تنگلی در حال اقامه نماز عصر در راه زیارتگاه سلطان حبّی
1833 بار دیده شده
0 نظر
سخنرانی استاد تنگلی در یکی از عروسی های منطقه
1610 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در راه زیارتگاه سلطان حبّی
2563 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در سفر به ترکمنستان
1799 بار دیده شده
0 نظر
دوران طلبه گی استاد تنگلی
2123 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مدینه منوره
1874 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار کوه احد
1958 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مدینه منوره
1894 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در جوار بیت الله با لباس احرام
1794 بار دیده شده
1 نظر
استاد تنگلی در مسجد النبی
1924 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسجد النبی
1857 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در سرزمین وحی
1600 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مکه مکرمه
1763 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسجد النبی صلی الله علیه و سلم
1630 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسجد النبی صلی الله علیه و سلم
1568 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار قبرستان شهدای جنگ احد
1724 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار قبرستان شهدای جنگ احد
1825 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در حال سعی در صفا و مروه
2078 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسعی
1843 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسعی
2248 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار حضرت شیخ دکتر مادح نقشبندی فرزند آخر حضرت شیخ عثمان سراج الدین نقشبندی
4960 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار حضرت شیخ دکتر مادح نقشبندی فرزند آخر حضرت شیخ عثمان سراج الدین نقشبندی
2680 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار ماموستا محمود رئیس حوزه علمیه نگل، سنندج
1965 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار مقابر شیخ علاء الدین، شیخ عمر ضیاء الدین و شیخ نجم الدین قدس سرهم اجمعین، بیاره شریف، کردستان عراق بهمراهی طلاب و مدرسین آن مکان
1972 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار مقابر شیخ علاء الدین، شیخ عمر ضیاء الدین و شیخ نجم الدین قدس سرهم اجمعین، بیاره شریف، کردستان عراق بهمراهی طلاب و مدرسین آن مکان
2086 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مراسم بزرگداشت حضرت مختومقلی فراغی سال 1365
2089 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی و هیئت همراه در راه زیارت سلطان ابو ایوب انصاری ـ استانبول، ترکیه
1763 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در راه زیارت شیخ محمد امین توقادی ـ استانبول، ترکیه
1501 بار دیده شده
0 نظر