تصاویر جدید
آمار بازدید
آخرین بروز رسانی 1395/10/15 2017/01/04
گالری تصاویر BreadCrumb تصاویر استاد تنگلی
تصاویر استاد تنگلی
استاد تنگلی در حال اقامه نماز عصر در راه زیارتگاه سلطان حبّی
1756 بار دیده شده
0 نظر
سخنرانی استاد تنگلی در یکی از عروسی های منطقه
1537 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در راه زیارتگاه سلطان حبّی
2488 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در سفر به ترکمنستان
1715 بار دیده شده
0 نظر
دوران طلبه گی استاد تنگلی
2056 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مدینه منوره
1799 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار کوه احد
1886 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مدینه منوره
1824 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در جوار بیت الله با لباس احرام
1728 بار دیده شده
1 نظر
استاد تنگلی در مسجد النبی
1863 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسجد النبی
1793 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در سرزمین وحی
1528 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مکه مکرمه
1693 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسجد النبی صلی الله علیه و سلم
1559 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسجد النبی صلی الله علیه و سلم
1499 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار قبرستان شهدای جنگ احد
1652 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار قبرستان شهدای جنگ احد
1758 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در حال سعی در صفا و مروه
2002 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسعی
1774 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسعی
2176 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار حضرت شیخ دکتر مادح نقشبندی فرزند آخر حضرت شیخ عثمان سراج الدین نقشبندی
4684 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار حضرت شیخ دکتر مادح نقشبندی فرزند آخر حضرت شیخ عثمان سراج الدین نقشبندی
2529 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار ماموستا محمود رئیس حوزه علمیه نگل، سنندج
1871 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار مقابر شیخ علاء الدین، شیخ عمر ضیاء الدین و شیخ نجم الدین قدس سرهم اجمعین، بیاره شریف، کردستان عراق بهمراهی طلاب و مدرسین آن مکان
1880 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار مقابر شیخ علاء الدین، شیخ عمر ضیاء الدین و شیخ نجم الدین قدس سرهم اجمعین، بیاره شریف، کردستان عراق بهمراهی طلاب و مدرسین آن مکان
1986 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مراسم بزرگداشت حضرت مختومقلی فراغی سال 1365
1999 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی و هیئت همراه در راه زیارت سلطان ابو ایوب انصاری ـ استانبول، ترکیه
1675 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در راه زیارت شیخ محمد امین توقادی ـ استانبول، ترکیه
1403 بار دیده شده
0 نظر