تصاویر جدید
آمار بازدید
آخرین بروز رسانی 1395/10/15 2017/01/04
گالری تصاویر BreadCrumb تصاویر استاد تنگلی
تصاویر استاد تنگلی
استاد تنگلی در حال اقامه نماز عصر در راه زیارتگاه سلطان حبّی
1777 بار دیده شده
0 نظر
سخنرانی استاد تنگلی در یکی از عروسی های منطقه
1557 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در راه زیارتگاه سلطان حبّی
2509 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در سفر به ترکمنستان
1735 بار دیده شده
0 نظر
دوران طلبه گی استاد تنگلی
2072 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مدینه منوره
1811 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار کوه احد
1903 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مدینه منوره
1838 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در جوار بیت الله با لباس احرام
1742 بار دیده شده
1 نظر
استاد تنگلی در مسجد النبی
1875 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسجد النبی
1806 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در سرزمین وحی
1544 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مکه مکرمه
1709 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسجد النبی صلی الله علیه و سلم
1577 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسجد النبی صلی الله علیه و سلم
1515 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار قبرستان شهدای جنگ احد
1669 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار قبرستان شهدای جنگ احد
1775 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در حال سعی در صفا و مروه
2021 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسعی
1789 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسعی
2191 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار حضرت شیخ دکتر مادح نقشبندی فرزند آخر حضرت شیخ عثمان سراج الدین نقشبندی
4750 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار حضرت شیخ دکتر مادح نقشبندی فرزند آخر حضرت شیخ عثمان سراج الدین نقشبندی
2585 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار ماموستا محمود رئیس حوزه علمیه نگل، سنندج
1898 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار مقابر شیخ علاء الدین، شیخ عمر ضیاء الدین و شیخ نجم الدین قدس سرهم اجمعین، بیاره شریف، کردستان عراق بهمراهی طلاب و مدرسین آن مکان
1905 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار مقابر شیخ علاء الدین، شیخ عمر ضیاء الدین و شیخ نجم الدین قدس سرهم اجمعین، بیاره شریف، کردستان عراق بهمراهی طلاب و مدرسین آن مکان
2012 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مراسم بزرگداشت حضرت مختومقلی فراغی سال 1365
2024 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی و هیئت همراه در راه زیارت سلطان ابو ایوب انصاری ـ استانبول، ترکیه
1699 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در راه زیارت شیخ محمد امین توقادی ـ استانبول، ترکیه
1426 بار دیده شده
0 نظر