تصاویر جدید
آمار بازدید
آخرین بروز رسانی 1395/10/15 2017/01/04
گالری تصاویر BreadCrumb تصاویر استاد تنگلی
تصاویر استاد تنگلی
استاد تنگلی در حال اقامه نماز عصر در راه زیارتگاه سلطان حبّی
1847 بار دیده شده
0 نظر
سخنرانی استاد تنگلی در یکی از عروسی های منطقه
1621 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در راه زیارتگاه سلطان حبّی
2578 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در سفر به ترکمنستان
1815 بار دیده شده
0 نظر
دوران طلبه گی استاد تنگلی
2137 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مدینه منوره
1887 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار کوه احد
1971 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مدینه منوره
1906 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در جوار بیت الله با لباس احرام
1806 بار دیده شده
1 نظر
استاد تنگلی در مسجد النبی
1940 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسجد النبی
1868 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در سرزمین وحی
1612 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مکه مکرمه
1776 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسجد النبی صلی الله علیه و سلم
1646 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسجد النبی صلی الله علیه و سلم
1580 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار قبرستان شهدای جنگ احد
1737 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار قبرستان شهدای جنگ احد
1838 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در حال سعی در صفا و مروه
2090 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسعی
1855 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسعی
2257 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار حضرت شیخ دکتر مادح نقشبندی فرزند آخر حضرت شیخ عثمان سراج الدین نقشبندی
5030 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار حضرت شیخ دکتر مادح نقشبندی فرزند آخر حضرت شیخ عثمان سراج الدین نقشبندی
2714 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار ماموستا محمود رئیس حوزه علمیه نگل، سنندج
1982 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار مقابر شیخ علاء الدین، شیخ عمر ضیاء الدین و شیخ نجم الدین قدس سرهم اجمعین، بیاره شریف، کردستان عراق بهمراهی طلاب و مدرسین آن مکان
1989 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار مقابر شیخ علاء الدین، شیخ عمر ضیاء الدین و شیخ نجم الدین قدس سرهم اجمعین، بیاره شریف، کردستان عراق بهمراهی طلاب و مدرسین آن مکان
2106 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مراسم بزرگداشت حضرت مختومقلی فراغی سال 1365
2115 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی و هیئت همراه در راه زیارت سلطان ابو ایوب انصاری ـ استانبول، ترکیه
1789 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در راه زیارت شیخ محمد امین توقادی ـ استانبول، ترکیه
1526 بار دیده شده
0 نظر