تصاویر جدید
آمار بازدید
آخرین بروز رسانی 1400/3/30 2021/6/20
گالری تصاویر BreadCrumb تصاویر استاد تنگلی
تصاویر استاد تنگلی
استاد تنگلی در حال اقامه نماز عصر در راه زیارتگاه سلطان حبّی
1999 بار دیده شده
0 نظر
سخنرانی استاد تنگلی در یکی از عروسی های منطقه
1774 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در راه زیارتگاه سلطان حبّی
2774 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در سفر به ترکمنستان
1966 بار دیده شده
0 نظر
دوران طلبه گی استاد تنگلی
2278 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مدینه منوره
2018 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار کوه احد
2097 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مدینه منوره
2041 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در جوار بیت الله با لباس احرام
1938 بار دیده شده
1 نظر
استاد تنگلی در مسجد النبی
2058 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسجد النبی
2029 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در سرزمین وحی
1730 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مکه مکرمه
1900 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسجد النبی صلی الله علیه و سلم
1814 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسجد النبی صلی الله علیه و سلم
1701 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار قبرستان شهدای جنگ احد
1860 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار قبرستان شهدای جنگ احد
1977 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در حال سعی در صفا و مروه
2225 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسعی
1977 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسعی
2426 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار حضرت شیخ دکتر مادح نقشبندی فرزند آخر حضرت شیخ عثمان سراج الدین نقشبندی
5648 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار حضرت شیخ دکتر مادح نقشبندی فرزند آخر حضرت شیخ عثمان سراج الدین نقشبندی
2994 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار ماموستا محمود رئیس حوزه علمیه نگل، سنندج
2136 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار مقابر شیخ علاء الدین، شیخ عمر ضیاء الدین و شیخ نجم الدین قدس سرهم اجمعین، بیاره شریف، کردستان عراق بهمراهی طلاب و مدرسین آن مکان
2207 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار مقابر شیخ علاء الدین، شیخ عمر ضیاء الدین و شیخ نجم الدین قدس سرهم اجمعین، بیاره شریف، کردستان عراق بهمراهی طلاب و مدرسین آن مکان
2271 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مراسم بزرگداشت حضرت مختومقلی فراغی سال 1365
2271 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی و هیئت همراه در راه زیارت سلطان ابو ایوب انصاری ـ استانبول، ترکیه
1951 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در راه زیارت شیخ محمد امین توقادی ـ استانبول، ترکیه
1692 بار دیده شده
0 نظر