تصاویر جدید
آمار بازدید
آخرین بروز رسانی 1395/10/15 2017/01/04
گالری تصاویر BreadCrumb تصاویر استاد تنگلی
تصاویر استاد تنگلی
استاد تنگلی در حال اقامه نماز عصر در راه زیارتگاه سلطان حبّی
1805 بار دیده شده
0 نظر
سخنرانی استاد تنگلی در یکی از عروسی های منطقه
1585 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در راه زیارتگاه سلطان حبّی
2538 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در سفر به ترکمنستان
1767 بار دیده شده
0 نظر
دوران طلبه گی استاد تنگلی
2101 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مدینه منوره
1844 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار کوه احد
1931 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مدینه منوره
1866 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در جوار بیت الله با لباس احرام
1769 بار دیده شده
1 نظر
استاد تنگلی در مسجد النبی
1902 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسجد النبی
1832 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در سرزمین وحی
1569 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مکه مکرمه
1736 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسجد النبی صلی الله علیه و سلم
1605 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسجد النبی صلی الله علیه و سلم
1542 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار قبرستان شهدای جنگ احد
1696 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار قبرستان شهدای جنگ احد
1802 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در حال سعی در صفا و مروه
2053 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسعی
1819 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسعی
2222 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار حضرت شیخ دکتر مادح نقشبندی فرزند آخر حضرت شیخ عثمان سراج الدین نقشبندی
4867 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار حضرت شیخ دکتر مادح نقشبندی فرزند آخر حضرت شیخ عثمان سراج الدین نقشبندی
2639 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار ماموستا محمود رئیس حوزه علمیه نگل، سنندج
1928 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار مقابر شیخ علاء الدین، شیخ عمر ضیاء الدین و شیخ نجم الدین قدس سرهم اجمعین، بیاره شریف، کردستان عراق بهمراهی طلاب و مدرسین آن مکان
1938 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار مقابر شیخ علاء الدین، شیخ عمر ضیاء الدین و شیخ نجم الدین قدس سرهم اجمعین، بیاره شریف، کردستان عراق بهمراهی طلاب و مدرسین آن مکان
2053 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مراسم بزرگداشت حضرت مختومقلی فراغی سال 1365
2054 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی و هیئت همراه در راه زیارت سلطان ابو ایوب انصاری ـ استانبول، ترکیه
1728 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در راه زیارت شیخ محمد امین توقادی ـ استانبول، ترکیه
1468 بار دیده شده
0 نظر