تصاویر جدید
آمار بازدید
آخرین بروز رسانی 1400/3/30 2021/6/20
گالری تصاویر BreadCrumb اماکن مقدس ترکمان صحرا
اماکن مقدس ترکمان صحرا
آرامگاه مختومقلي فراغي و دولت محمد آزادي، از عارفان و شاعران نامي تركمن
2310 بار دیده شده
0 نظر
آرامگاه مختومقلي فراغي، عارف و شاعر نامي تركمن
1809 بار دیده شده
0 نظر
مقبره مختومقلي فراغي و دولت محمد آزادي، از عارفان و شاعران نامي تركمن
1742 بار دیده شده
0 نظر
زیارتگاه حضرت خالد بن سنان
1640 بار دیده شده
0 نظر
زیارتگاه حضرت خالد بن سنان
1542 بار دیده شده
0 نظر
زیارتگاه حضرت خالد بن سنان ـ چوپان آتا
1746 بار دیده شده
0 نظر
زیارتگاه حضرت خالد بن سنان ـ عالم بابا
1573 بار دیده شده
0 نظر
زیارتگاه حضرت خالد بن سنان ـ عالم بابا
1887 بار دیده شده
0 نظر
مرقد عالم ربانی استاد مرحوم مقصود آخوند یزدانی ـ باغلق ـ جرگلان
1674 بار دیده شده
0 نظر
مرقد عالم ربانی استاد مرحوم مقصود آخوند یزدانی ـ باغلق ـ جرگلان
1874 بار دیده شده
0 نظر
مرقد عالم ربانی استاد مرحوم مقصود آخوند یزدانی ـ باغلق ـ جرگلان
1323 بار دیده شده
0 نظر