تصاویر جدید
آمار بازدید
آخرین بروز رسانی 1395/10/15 2017/01/04
گالری تصاویر BreadCrumb ضیافت فارغ التحصیلی 1 مهر 1389 عرفان آباد
ضیافت فارغ التحصیلی 1 مهر 1389 عرفان آباد
مراسم عمامه گذاری توسط استاد نظری
818 بار دیده شده
0 نظر
مراسم عمامه گذاری توسط استاد نظری
1296 بار دیده شده
0 نظر
مراسم عمامه گذاری توسط استاد نظری
1289 بار دیده شده
0 نظر
مراسم عمامه گذاری توسط استاد نظری
1157 بار دیده شده
0 نظر
استاد نظری «ادام الله عمره العزیز»
1376 بار دیده شده
0 نظر
مولدخوانی در مراسم با حضور اساتید برجسته ی  ترکمان صحرا
1242 بار دیده شده
0 نظر
مولدخوانی در مراسم با حضور اساتید برجسته ی ترکمان صحرا
1137 بار دیده شده
0 نظر
مولدخوانی در مراسم با حضور اساتید برجسته ی ترکمان صحرا
1202 بار دیده شده
0 نظر
تشریف فرمایی استاد الحاج یارمحمد آخوند نظری «ادام الله عمره العزیز»
1789 بار دیده شده
0 نظر
حضور شاعران بنام ترکمن در مراسم فارغ التحصیلی
1056 بار دیده شده
0 نظر
فارغ التحصیلان جدید
1217 بار دیده شده
0 نظر
فارغ التحصیلان جدید
1303 بار دیده شده
0 نظر
دیدار فارغ التحصیلان جدید با استاد الحاج عبدالرحمن آخوند تنگلی
1232 بار دیده شده
0 نظر
عکس یادگاری فارغ التحصیلان جدید قبل از مراسم
1523 بار دیده شده
1 نظر
عکس یادگاری مهمانان خارجی با استاد تنگلی
2010 بار دیده شده
0 نظر
انتظار برای شروع مراسم!
1379 بار دیده شده
0 نظر
خیر مقدم!
1387 بار دیده شده
0 نظر