تصاویر جدید
آمار بازدید
آخرین بروز رسانی 1395/10/15 2017/01/04
گالری تصاویر BreadCrumb ضیافت فارغ التحصیلی 1 مهر 1389 عرفان آباد
ضیافت فارغ التحصیلی 1 مهر 1389 عرفان آباد
مراسم عمامه گذاری توسط استاد نظری
780 بار دیده شده
0 نظر
مراسم عمامه گذاری توسط استاد نظری
1256 بار دیده شده
0 نظر
مراسم عمامه گذاری توسط استاد نظری
1244 بار دیده شده
0 نظر
مراسم عمامه گذاری توسط استاد نظری
1118 بار دیده شده
0 نظر
استاد نظری «ادام الله عمره العزیز»
1334 بار دیده شده
0 نظر
مولدخوانی در مراسم با حضور اساتید برجسته ی  ترکمان صحرا
1201 بار دیده شده
0 نظر
مولدخوانی در مراسم با حضور اساتید برجسته ی ترکمان صحرا
1093 بار دیده شده
0 نظر
مولدخوانی در مراسم با حضور اساتید برجسته ی ترکمان صحرا
1159 بار دیده شده
0 نظر
تشریف فرمایی استاد الحاج یارمحمد آخوند نظری «ادام الله عمره العزیز»
1740 بار دیده شده
0 نظر
حضور شاعران بنام ترکمن در مراسم فارغ التحصیلی
1017 بار دیده شده
0 نظر
فارغ التحصیلان جدید
1173 بار دیده شده
0 نظر
فارغ التحصیلان جدید
1251 بار دیده شده
0 نظر
دیدار فارغ التحصیلان جدید با استاد الحاج عبدالرحمن آخوند تنگلی
1182 بار دیده شده
0 نظر
عکس یادگاری فارغ التحصیلان جدید قبل از مراسم
1473 بار دیده شده
1 نظر
عکس یادگاری مهمانان خارجی با استاد تنگلی
1956 بار دیده شده
0 نظر
انتظار برای شروع مراسم!
1336 بار دیده شده
0 نظر
خیر مقدم!
1348 بار دیده شده
0 نظر