تصاویر جدید
آمار بازدید
آخرین بروز رسانی 1395/10/15 2017/01/04
گالری تصاویر BreadCrumb ضیافت فارغ التحصیلی 9 شهریور 1391 عرفان آباد
ضیافت فارغ التحصیلی 9 شهریور 1391 عرفان آباد
بالای سر بردن فارغ التحصیلان جدید
535 بار دیده شده
0 نظر
بالای سر بردن فارغ التحصیلان جدید
800 بار دیده شده
0 نظر
بالای سر بردن فارغ التحصیلان جدید
725 بار دیده شده
0 نظر
بالای سر بردن فارغ التحصیلان جدید
755 بار دیده شده
0 نظر
استاد الحاج یارمحمد آخوند نظری و عبدالرحمن آخوند تنگلی و دعای خیر آن عزیزان برای فارغ التحصیلان
853 بار دیده شده
0 نظر
استاد الحاج یارمحمد آخوند نظری و عبدالرحمن آخوند تنگلی و دعای خیر آن عزیزان برای فارغ التحصیلان
796 بار دیده شده
0 نظر
فارغ التحصیلان جدید و دعای خیر اساتید منطقه برای ایشان
685 بار دیده شده
0 نظر
فارغ التحصیلان جدید و دعای خیر اساتید برای ایشان
638 بار دیده شده
0 نظر
فارغ التحصیلان جدید و دعای خیر اساتید برای ایشان
679 بار دیده شده
0 نظر
فارغ التحصیلان جدید
673 بار دیده شده
0 نظر
دعای خیر اساتید برای فارغ التحصیلان
660 بار دیده شده
0 نظر
کسب اجازه نامه از دستان استاد الحاج یارمحمد آخوند نظری ادام الله عمره العزیز
771 بار دیده شده
0 نظر
کسب اجازه نامه از دستان استاد الحاج یارمحمد آخوند نظری ادام الله عمره العزیز
739 بار دیده شده
0 نظر
کسب اجازه نامه از دستان استاد الحاج یارمحمد آخوند نظری ادام الله عمره العزیز
792 بار دیده شده
0 نظر
محوطه ی حوزه علمیه و مهمانان حاضر در آن
692 بار دیده شده
0 نظر
مولدخوانی اساتید و مهمانان
708 بار دیده شده
0 نظر
مولدخوانی در مراسم فارغ التحصیلی
614 بار دیده شده
0 نظر
مولدخوانی در مراسم فارغ التحصیلی
653 بار دیده شده
0 نظر
مولدخوانی در مراسم فارغ التحصیلی
653 بار دیده شده
0 نظر
جمعیت حاضر در مراسم فارغ التحصیلی
597 بار دیده شده
0 نظر
اساتید برجسته ی منطقه ی ترکمان صحرا
705 بار دیده شده
0 نظر
مهمانان حاضر در ضیافت عرفان آباد
757 بار دیده شده
0 نظر
استاد ایل آمان مشرقی در حال تلاوت آیات قران کریم در افتتاحیه مراسم
1176 بار دیده شده
0 نظر
پذیرایی از مهمانان در محوطه ی حوزه
706 بار دیده شده
0 نظر
پذیرایی از مهمانان در محوطه ی حوزه علمیه
704 بار دیده شده
0 نظر
خادمین و مسئولین پذیرایی
787 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی
1095 بار دیده شده
0 نظر
فارغ التحصیلان جدید قبل از عمامه گذاری و در حال استقبال از مهمانان
1565 بار دیده شده
0 نظر