تصاویر جدید
آمار بازدید
آخرین بروز رسانی 1395/10/15 2017/01/04
گالری تصاویر BreadCrumb ضیافت فارغ التحصیلی 9 شهریور 1391 عرفان آباد
ضیافت فارغ التحصیلی 9 شهریور 1391 عرفان آباد
بالای سر بردن فارغ التحصیلان جدید
502 بار دیده شده
0 نظر
بالای سر بردن فارغ التحصیلان جدید
770 بار دیده شده
0 نظر
بالای سر بردن فارغ التحصیلان جدید
691 بار دیده شده
0 نظر
بالای سر بردن فارغ التحصیلان جدید
716 بار دیده شده
0 نظر
استاد الحاج یارمحمد آخوند نظری و عبدالرحمن آخوند تنگلی و دعای خیر آن عزیزان برای فارغ التحصیلان
820 بار دیده شده
0 نظر
استاد الحاج یارمحمد آخوند نظری و عبدالرحمن آخوند تنگلی و دعای خیر آن عزیزان برای فارغ التحصیلان
765 بار دیده شده
0 نظر
فارغ التحصیلان جدید و دعای خیر اساتید منطقه برای ایشان
656 بار دیده شده
0 نظر
فارغ التحصیلان جدید و دعای خیر اساتید برای ایشان
605 بار دیده شده
0 نظر
فارغ التحصیلان جدید و دعای خیر اساتید برای ایشان
647 بار دیده شده
0 نظر
فارغ التحصیلان جدید
639 بار دیده شده
0 نظر
دعای خیر اساتید برای فارغ التحصیلان
628 بار دیده شده
0 نظر
کسب اجازه نامه از دستان استاد الحاج یارمحمد آخوند نظری ادام الله عمره العزیز
737 بار دیده شده
0 نظر
کسب اجازه نامه از دستان استاد الحاج یارمحمد آخوند نظری ادام الله عمره العزیز
708 بار دیده شده
0 نظر
کسب اجازه نامه از دستان استاد الحاج یارمحمد آخوند نظری ادام الله عمره العزیز
757 بار دیده شده
0 نظر
محوطه ی حوزه علمیه و مهمانان حاضر در آن
652 بار دیده شده
0 نظر
مولدخوانی اساتید و مهمانان
679 بار دیده شده
0 نظر
مولدخوانی در مراسم فارغ التحصیلی
582 بار دیده شده
0 نظر
مولدخوانی در مراسم فارغ التحصیلی
621 بار دیده شده
0 نظر
مولدخوانی در مراسم فارغ التحصیلی
618 بار دیده شده
0 نظر
جمعیت حاضر در مراسم فارغ التحصیلی
565 بار دیده شده
0 نظر
اساتید برجسته ی منطقه ی ترکمان صحرا
671 بار دیده شده
0 نظر
مهمانان حاضر در ضیافت عرفان آباد
727 بار دیده شده
0 نظر
استاد ایل آمان مشرقی در حال تلاوت آیات قران کریم در افتتاحیه مراسم
1126 بار دیده شده
0 نظر
پذیرایی از مهمانان در محوطه ی حوزه
672 بار دیده شده
0 نظر
پذیرایی از مهمانان در محوطه ی حوزه علمیه
666 بار دیده شده
0 نظر
خادمین و مسئولین پذیرایی
746 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی
1057 بار دیده شده
0 نظر
فارغ التحصیلان جدید قبل از عمامه گذاری و در حال استقبال از مهمانان
1528 بار دیده شده
0 نظر