تصاویر جدید
آمار بازدید
آخرین بروز رسانی 1395/10/15 2017/01/04
گالری تصاویر BreadCrumb ضیافت فارغ التحصیلی 9 شهریور 1391 عرفان آباد
ضیافت فارغ التحصیلی 9 شهریور 1391 عرفان آباد
بالای سر بردن فارغ التحصیلان جدید
515 بار دیده شده
0 نظر
بالای سر بردن فارغ التحصیلان جدید
784 بار دیده شده
0 نظر
بالای سر بردن فارغ التحصیلان جدید
708 بار دیده شده
0 نظر
بالای سر بردن فارغ التحصیلان جدید
736 بار دیده شده
0 نظر
استاد الحاج یارمحمد آخوند نظری و عبدالرحمن آخوند تنگلی و دعای خیر آن عزیزان برای فارغ التحصیلان
834 بار دیده شده
0 نظر
استاد الحاج یارمحمد آخوند نظری و عبدالرحمن آخوند تنگلی و دعای خیر آن عزیزان برای فارغ التحصیلان
781 بار دیده شده
0 نظر
فارغ التحصیلان جدید و دعای خیر اساتید منطقه برای ایشان
669 بار دیده شده
0 نظر
فارغ التحصیلان جدید و دعای خیر اساتید برای ایشان
622 بار دیده شده
0 نظر
فارغ التحصیلان جدید و دعای خیر اساتید برای ایشان
661 بار دیده شده
0 نظر
فارغ التحصیلان جدید
656 بار دیده شده
0 نظر
دعای خیر اساتید برای فارغ التحصیلان
645 بار دیده شده
0 نظر
کسب اجازه نامه از دستان استاد الحاج یارمحمد آخوند نظری ادام الله عمره العزیز
757 بار دیده شده
0 نظر
کسب اجازه نامه از دستان استاد الحاج یارمحمد آخوند نظری ادام الله عمره العزیز
723 بار دیده شده
0 نظر
کسب اجازه نامه از دستان استاد الحاج یارمحمد آخوند نظری ادام الله عمره العزیز
775 بار دیده شده
0 نظر
محوطه ی حوزه علمیه و مهمانان حاضر در آن
673 بار دیده شده
0 نظر
مولدخوانی اساتید و مهمانان
694 بار دیده شده
0 نظر
مولدخوانی در مراسم فارغ التحصیلی
598 بار دیده شده
0 نظر
مولدخوانی در مراسم فارغ التحصیلی
637 بار دیده شده
0 نظر
مولدخوانی در مراسم فارغ التحصیلی
635 بار دیده شده
0 نظر
جمعیت حاضر در مراسم فارغ التحصیلی
583 بار دیده شده
0 نظر
اساتید برجسته ی منطقه ی ترکمان صحرا
687 بار دیده شده
0 نظر
مهمانان حاضر در ضیافت عرفان آباد
741 بار دیده شده
0 نظر
استاد ایل آمان مشرقی در حال تلاوت آیات قران کریم در افتتاحیه مراسم
1150 بار دیده شده
0 نظر
پذیرایی از مهمانان در محوطه ی حوزه
687 بار دیده شده
0 نظر
پذیرایی از مهمانان در محوطه ی حوزه علمیه
684 بار دیده شده
0 نظر
خادمین و مسئولین پذیرایی
763 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی
1073 بار دیده شده
0 نظر
فارغ التحصیلان جدید قبل از عمامه گذاری و در حال استقبال از مهمانان
1545 بار دیده شده
0 نظر