تصاویر جدید
آمار بازدید
آخرین بروز رسانی 1400/3/30 2021/6/20
گالری تصاویر BreadCrumb ضیافت فارغ التحصیلی 9 شهریور 1391 عرفان آباد
ضیافت فارغ التحصیلی 9 شهریور 1391 عرفان آباد
بالای سر بردن فارغ التحصیلان جدید
653 بار دیده شده
0 نظر
بالای سر بردن فارغ التحصیلان جدید
899 بار دیده شده
0 نظر
بالای سر بردن فارغ التحصیلان جدید
817 بار دیده شده
0 نظر
بالای سر بردن فارغ التحصیلان جدید
846 بار دیده شده
0 نظر
استاد الحاج یارمحمد آخوند نظری و عبدالرحمن آخوند تنگلی و دعای خیر آن عزیزان برای فارغ التحصیلان
989 بار دیده شده
0 نظر
استاد الحاج یارمحمد آخوند نظری و عبدالرحمن آخوند تنگلی و دعای خیر آن عزیزان برای فارغ التحصیلان
887 بار دیده شده
0 نظر
فارغ التحصیلان جدید و دعای خیر اساتید منطقه برای ایشان
770 بار دیده شده
0 نظر
فارغ التحصیلان جدید و دعای خیر اساتید برای ایشان
725 بار دیده شده
0 نظر
فارغ التحصیلان جدید و دعای خیر اساتید برای ایشان
769 بار دیده شده
0 نظر
فارغ التحصیلان جدید
798 بار دیده شده
0 نظر
دعای خیر اساتید برای فارغ التحصیلان
754 بار دیده شده
0 نظر
کسب اجازه نامه از دستان استاد الحاج یارمحمد آخوند نظری ادام الله عمره العزیز
874 بار دیده شده
0 نظر
کسب اجازه نامه از دستان استاد الحاج یارمحمد آخوند نظری ادام الله عمره العزیز
823 بار دیده شده
0 نظر
کسب اجازه نامه از دستان استاد الحاج یارمحمد آخوند نظری ادام الله عمره العزیز
880 بار دیده شده
0 نظر
محوطه ی حوزه علمیه و مهمانان حاضر در آن
767 بار دیده شده
0 نظر
مولدخوانی اساتید و مهمانان
798 بار دیده شده
0 نظر
مولدخوانی در مراسم فارغ التحصیلی
698 بار دیده شده
0 نظر
مولدخوانی در مراسم فارغ التحصیلی
754 بار دیده شده
0 نظر
مولدخوانی در مراسم فارغ التحصیلی
737 بار دیده شده
0 نظر
جمعیت حاضر در مراسم فارغ التحصیلی
682 بار دیده شده
0 نظر
اساتید برجسته ی منطقه ی ترکمان صحرا
784 بار دیده شده
0 نظر
مهمانان حاضر در ضیافت عرفان آباد
839 بار دیده شده
0 نظر
استاد ایل آمان مشرقی در حال تلاوت آیات قران کریم در افتتاحیه مراسم
1391 بار دیده شده
0 نظر
پذیرایی از مهمانان در محوطه ی حوزه
786 بار دیده شده
0 نظر
پذیرایی از مهمانان در محوطه ی حوزه علمیه
789 بار دیده شده
0 نظر
خادمین و مسئولین پذیرایی
875 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی
1181 بار دیده شده
0 نظر
فارغ التحصیلان جدید قبل از عمامه گذاری و در حال استقبال از مهمانان
1648 بار دیده شده
0 نظر