تصاویر جدید
آمار بازدید
آخرین بروز رسانی 1395/10/15 2017/01/04
گالری تصاویر BreadCrumb ضیافت فارغ التحصیلی 9 شهریور 1391 عرفان آباد
ضیافت فارغ التحصیلی 9 شهریور 1391 عرفان آباد
بالای سر بردن فارغ التحصیلان جدید
541 بار دیده شده
0 نظر
بالای سر بردن فارغ التحصیلان جدید
808 بار دیده شده
0 نظر
بالای سر بردن فارغ التحصیلان جدید
733 بار دیده شده
0 نظر
بالای سر بردن فارغ التحصیلان جدید
760 بار دیده شده
0 نظر
استاد الحاج یارمحمد آخوند نظری و عبدالرحمن آخوند تنگلی و دعای خیر آن عزیزان برای فارغ التحصیلان
861 بار دیده شده
0 نظر
استاد الحاج یارمحمد آخوند نظری و عبدالرحمن آخوند تنگلی و دعای خیر آن عزیزان برای فارغ التحصیلان
805 بار دیده شده
0 نظر
فارغ التحصیلان جدید و دعای خیر اساتید منطقه برای ایشان
695 بار دیده شده
0 نظر
فارغ التحصیلان جدید و دعای خیر اساتید برای ایشان
647 بار دیده شده
0 نظر
فارغ التحصیلان جدید و دعای خیر اساتید برای ایشان
694 بار دیده شده
0 نظر
فارغ التحصیلان جدید
683 بار دیده شده
0 نظر
دعای خیر اساتید برای فارغ التحصیلان
671 بار دیده شده
0 نظر
کسب اجازه نامه از دستان استاد الحاج یارمحمد آخوند نظری ادام الله عمره العزیز
783 بار دیده شده
0 نظر
کسب اجازه نامه از دستان استاد الحاج یارمحمد آخوند نظری ادام الله عمره العزیز
745 بار دیده شده
0 نظر
کسب اجازه نامه از دستان استاد الحاج یارمحمد آخوند نظری ادام الله عمره العزیز
799 بار دیده شده
0 نظر
محوطه ی حوزه علمیه و مهمانان حاضر در آن
698 بار دیده شده
0 نظر
مولدخوانی اساتید و مهمانان
718 بار دیده شده
0 نظر
مولدخوانی در مراسم فارغ التحصیلی
623 بار دیده شده
0 نظر
مولدخوانی در مراسم فارغ التحصیلی
662 بار دیده شده
0 نظر
مولدخوانی در مراسم فارغ التحصیلی
662 بار دیده شده
0 نظر
جمعیت حاضر در مراسم فارغ التحصیلی
606 بار دیده شده
0 نظر
اساتید برجسته ی منطقه ی ترکمان صحرا
715 بار دیده شده
0 نظر
مهمانان حاضر در ضیافت عرفان آباد
764 بار دیده شده
0 نظر
استاد ایل آمان مشرقی در حال تلاوت آیات قران کریم در افتتاحیه مراسم
1191 بار دیده شده
0 نظر
پذیرایی از مهمانان در محوطه ی حوزه
717 بار دیده شده
0 نظر
پذیرایی از مهمانان در محوطه ی حوزه علمیه
710 بار دیده شده
0 نظر
خادمین و مسئولین پذیرایی
798 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی
1102 بار دیده شده
0 نظر
فارغ التحصیلان جدید قبل از عمامه گذاری و در حال استقبال از مهمانان
1585 بار دیده شده
0 نظر