تصاویر جدید
آمار بازدید
آخرین بروز رسانی 1395/10/15 2017/01/04
گالری تصاویر BreadCrumb ضیافت فارغ التحصیلی 9 شهریور 1391 عرفان آباد
ضیافت فارغ التحصیلی 9 شهریور 1391 عرفان آباد
بالای سر بردن فارغ التحصیلان جدید
494 بار دیده شده
0 نظر
بالای سر بردن فارغ التحصیلان جدید
759 بار دیده شده
0 نظر
بالای سر بردن فارغ التحصیلان جدید
681 بار دیده شده
0 نظر
بالای سر بردن فارغ التحصیلان جدید
704 بار دیده شده
0 نظر
استاد الحاج یارمحمد آخوند نظری و عبدالرحمن آخوند تنگلی و دعای خیر آن عزیزان برای فارغ التحصیلان
809 بار دیده شده
0 نظر
استاد الحاج یارمحمد آخوند نظری و عبدالرحمن آخوند تنگلی و دعای خیر آن عزیزان برای فارغ التحصیلان
754 بار دیده شده
0 نظر
فارغ التحصیلان جدید و دعای خیر اساتید منطقه برای ایشان
648 بار دیده شده
0 نظر
فارغ التحصیلان جدید و دعای خیر اساتید برای ایشان
597 بار دیده شده
0 نظر
فارغ التحصیلان جدید و دعای خیر اساتید برای ایشان
638 بار دیده شده
0 نظر
فارغ التحصیلان جدید
626 بار دیده شده
0 نظر
دعای خیر اساتید برای فارغ التحصیلان
621 بار دیده شده
0 نظر
کسب اجازه نامه از دستان استاد الحاج یارمحمد آخوند نظری ادام الله عمره العزیز
724 بار دیده شده
0 نظر
کسب اجازه نامه از دستان استاد الحاج یارمحمد آخوند نظری ادام الله عمره العزیز
701 بار دیده شده
0 نظر
کسب اجازه نامه از دستان استاد الحاج یارمحمد آخوند نظری ادام الله عمره العزیز
747 بار دیده شده
0 نظر
محوطه ی حوزه علمیه و مهمانان حاضر در آن
644 بار دیده شده
0 نظر
مولدخوانی اساتید و مهمانان
670 بار دیده شده
0 نظر
مولدخوانی در مراسم فارغ التحصیلی
573 بار دیده شده
0 نظر
مولدخوانی در مراسم فارغ التحصیلی
614 بار دیده شده
0 نظر
مولدخوانی در مراسم فارغ التحصیلی
610 بار دیده شده
0 نظر
جمعیت حاضر در مراسم فارغ التحصیلی
555 بار دیده شده
0 نظر
اساتید برجسته ی منطقه ی ترکمان صحرا
662 بار دیده شده
0 نظر
مهمانان حاضر در ضیافت عرفان آباد
719 بار دیده شده
0 نظر
استاد ایل آمان مشرقی در حال تلاوت آیات قران کریم در افتتاحیه مراسم
1111 بار دیده شده
0 نظر
پذیرایی از مهمانان در محوطه ی حوزه
661 بار دیده شده
0 نظر
پذیرایی از مهمانان در محوطه ی حوزه علمیه
655 بار دیده شده
0 نظر
خادمین و مسئولین پذیرایی
734 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی
1046 بار دیده شده
0 نظر
فارغ التحصیلان جدید قبل از عمامه گذاری و در حال استقبال از مهمانان
1519 بار دیده شده
0 نظر